Çerez Aydınlatma Metni

YARDIMCI TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından web sayfamızı ziyaret eden kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesi amaçlanmaktadır. İşbu aydınlatma metni ile amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
• Web sitemizin kullanımını analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmaya yönelik çalışma yapmak,
• İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
• Sitede kullanılan çerez türlerini belirlemek,
• Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek (Örneğin, oturum açan üyelerin sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girilmemesini sağlamak, oturumun sürekliliğinin sağlanması),
• Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,
• Şirketin operasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
• Şirket tarafından sunulan program ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
• Ziyaretçi sayısının tespit edilebilmesi.

Çerez kullanılmasının tercih edilmemesi halinde tarayıcınızın ayarlarından Çerezlerin silinmesi ya da engellenmesi mümkündür. Ancak bunun internet sitesinin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcıdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Çerez kullanımının kabul edildiği varsayılmaktadır.

Şirketimize ait web sayfamızın ziyaretçisi olmanız sebebiyle sizlerden otomatik yolla toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
• Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
• Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
• İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Zorunlu çerezlerin engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacak olup bu çerezler pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır.

Oturum Çerezleri: Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir. Belli çerezlerin kullanımı web sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur.

Kalıcı Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir. Bu nedenle, kalıcı çerezler bazen izleme çerezleri olarak da adlandırılırlar. Örneğin reklam verenler bir kullanıcının internet tarama alışkanlıklarıyla (web browsing habits) ilgili bilgilerini uzun bir süre boyunca kaydederek kullanabilirler. Ayrıca, kullanıcıların internet sitelerindeki hesaplarına giriş yaparken her seferinde giriş bilgilerini tekrar girmemelerini sağlamak üzere de kullanılabilirler.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri: Bu çerezler sizlerin web sitesi ve uygulama üzerindeki tercihlerinizi ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz yazı font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

Sosyal Medya Çerezleri: Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Performans ve Analiz Çerezleri: Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz.

Hedefleme veya Reklam Çerezleri: Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz.

Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezler: İlgili kişilerin girdikleri internet sayfalarında kullanılan çerezlerden, açık rızaya tabi olanlar için alınması gereken çerezlerdir.

Şirket Tarafından Çerezler Yoluyla İşlenen Kişisel Veriler
Kişinin kimliği (isim, soy isim, lakap, doğum tarihi vb.), müşteri işlem verisi (bir önceki site adresi, ayrılırken gidilen web adresi, sitede ve sayfalarda kalış süresi, tıklanan reklam, siteyi ziyarette kalınan süre, site içerisinde gezilen yerler vd.) ve iletişim (ikamet adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, tarayıcı bilgisi, bilgisayar bilgisi, konum bilgisi vb.) bilgileri tarafımızca, web sitesinde mevcut çerezler vasıtasıyla, otomatik yöntemler veya yazılımlarla ve bazen de; reklam ağları, analitik yazılımlar, aranma ve hacim bilgisi sağlayıcıları, ilgili yazılımlar veya teknolojiler gibi üçüncü taraflar tarafından elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki şartlar ve hizmetler sözleşmesi çerçevesinde ve süresince, kişisel veri işleme şartlarına bağlı olarak hukuka uygun şekilde işlenecektir.

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics ayarları: https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL ayarları: https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords ayarları: https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764?hl=en&visit_id=638137122527343447-921912288&rd=1
Google Analytics ayarları: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome ayarları: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer ayarları: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox ayarları: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US
Opera ayarları: https://security.opera.com/en/
Safari ayarları: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından web sayfası ziyaretlerinizde elektronik ortamda yukarıda sıralanan amaçlar ile toplanmaktadır. KVK Kanunu m. 5/1 ‘’Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ hükümlerinde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak; aşağıdaki açık rıza beyanı kapsamında açık rızanız ile Şirket web sayfası ziyaretinizde işlenmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin 2 inci fıkrasına göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hükümleri hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı: KVK Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza veri işleme şartına dayanılarak; web sayfası yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla yurt içinde bulunan iş ortakları, grup şirketleri, denetim şirketleri ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte veya yok edilmektedir.

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Şirket uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi; Şirkete başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili,
Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte; http://yardimci.com.tr/ adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının;
a. http://yardimci.com.tr adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru formunu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile ‘’Alaşar Mevkii Hasköy/HAVSA/EDİRNE’’ adresine iletilmesi,
b. http://yardimci.com.tradresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru formunu doldurulup imzalandıktan sonra soft ortamda elif@yardimci.com.tr adresine elektronik posta ile gönderilmesi,
c. KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle başvurarak iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Başvurunuzda yer alan talep veya talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.